AKCIA jar 2018

 

 AKCIA jar 2018 trvá od 01.03.2018 do 31.03.2018

-5% s objemu zákazky
-2% za 100% pladbu vopred