Montáže

 

Montáže vykonavajú kvalifikovaný montážny pracovníci.