Výroba okien INCON

 

Výroba okien INCON sa realizuje v nadštandardných podmienkach a s použíťím najmodernejšej tehnologie. Nové výrobné haly a sklady majú plochu viac ako 8000 m2. Technologia výrobi patrí svojimi parametrami k absolútnej špičke a u

možnuje dosahovať vysokú kvalitu každého okna - automatické nárezové a obrábacie centrá, automatické skrutkovanie oceľových vystuží, štvorhlavové a šesťhlavové zváracie automaty, začisťovacie CNC stroje, centrá na montáž kovania, vertikálne linky s pneumatickými lismi na zasklivanie.

Stroje ovládané počítačom sú on-line napojené na konštrukčný program na oddelení tehcnickej prípravy výroby. Kapacita výrobi okien je viac ako 20 000 okien mesačne.